Gratis tarot online


Gratis tarot - spå dig
OBS! Läs korten i rätt ordning (se siffran).
Detta upplägg av tarotkort kallas för det keltiska korset.


3. Potential, chanser och möjligheter:

10. Lösningen på problemet och det du ska lära dig:

5. Det som varit i det förgångna, det du har:

1. Vad du är och vad du tänker på:

6. Framtiden, vad som ska hända härnäst:

9. Det du hoppas på men också är rädd för:

2. Tillfälliga problem:

8. Hur din omgivning ser på och behandlar dig:

4. Anledningen till att du ställer frågan:

7. Hur du ser på och behandlar dig själv:

Keltiska korset är kanske den populäraste uppläggningen av tarotkort som finns, just för att den är så omfattande och tar upp både det förflutna, nuet och framtiden. Den spänner över de flesta områdena i livet och varför saker och ting har blivit som de har blivit får äntligen sin förklaring. Välkommen att kika på våra andra sektioner där du kan få helt andra gratis spådomar med hjälp av tarot.

Tillbaka till Gratis Tarot