Gratis tarot online


Spå framtiden
     


När man pratar om att spå menar man oftast att man ska spå framtiden. Man vill veta vad som ska hända och bli förberedd.

Men det mest värdefulla med att bli spådd är kanske ändå att bena ut det allra viktigaste i tillvaron. Det finns så mycket som bara fungerar som distraktioner och inte leder någon vart. På så sätt kan våra liv framstå som förvirrade eller röriga och det är svårt att se vad som är verkligt viktigt. Ofta inser man det först när allt är över. Det är här tarotkorten kommer in och hjälper dig. De visar på vad du ska fokusera på för att gynna din egen framtid. Kort sagt, tarot hjälper dig att se klart.

Det lättaste är att spå den allra närmsta framtiden och det är också lättast att faktiskt förstå spådomen om den gäller tid som är något sånär aktuell. Gäller det flera år framåt kan det vara svårt att fatta vad som menas med de olika tecknen.

Följande upplägg sträcker sig över det närmaste året. Varje siffra symboliserar respektive månad. 1 är alltså januari, 10 är oktober och så vidare. Nummer 13 symboliserar dig själv och det som genomsyrar just dig just detta år. Man kan se kortet som en sorts sammanfattning av både året som sådant och av dig som person under den aktuella perioden. Om det är något av de andra korten du inte förstår kan du ta hjälp av mittenkortet för att tolka det. Alla kort står i relation till detta.


Spå framtiden ett år


Nästa sätt att spå framtiden gäller en fråga som vi ofta ställer oss: Vad kommer att hända om jag gör si eller så? Vad kommer att hända om jag ingenting gör? Vilket beslut är rätt och vad kommer det att leda till? Med hjälp av följande upplägg kan du få vägledning.


Spå framtiden fråga


  1. Vad händer om jag gör det som jag funderar på?
  2. Vad händer om jag inte gör någonting?
  3. Resultat på lång sikt om jag genomför förändringen.
  4. Resultat på lång sikt om jag inte genomför förändringen.
  5. Vad jag bör veta innan jag fattar ett beslut.


Kom ihåg att du alltid är ansvarig för din egen framtid. Även om en spådom visar någonting speciellt är det din alldeles egna uppgift att försöka se möjligheter i allting, även problem. Har du bara den rätta inställningen brukar det mesta kunna lösa sig till det bästa. Kom också ihåg att tarotkort såsom Dödens kort inte alls behöver betyda någonting negativt. Det kan vara slutet på en era men början på en ny, kanske till och med bättre sådan. Visst kan vi när vi spår framtiden upptäcka att vi står inför någonting som kan vara svårt att ändra på men ibland kan det också ge tröst att veta att detta tillstånd inte är för alltid varaktigt och att det finns ett ljus i slutet av tunneln.