Gratis tarot online


Att spå i tarot
     


Det finns många olika sätt att spå i tarot. Det vanligaste sättet är kanske det s.k. Keltiska korset men hur man väljer att spå beror på vad man vill veta och hur man vill ställa frågan till tarotkorten. Här finns förklaringar till de olika tarotkortens betydelse.

Kom ihåg att vända upp korten från höger sida, alltså tvärt emot hur man vänder upp vanliga spelkort. Några av de vanligaste sätten att spå på:


Ett enda kort

En spådom med ett enda tarotkort lämpar sig bäst för kortfattade frågor som inte är så omfattande. Man kan göra detta som en daglig ritual. Fundera ut en kort fråga. Blanda leken och ta sedan ett kort ur leken.
Vill du ha en gratis spådom i ett enda kort, gå till dagens tarotkort.


Tre kort

Det här är som en snabbvariant av Keltiska korset. Du får reda på vad som varit, nuet och vad som väntar i framtiden. Blanda kortleken och dra tre kort. Lägg dem med baksidan upp som bilden visar och dra varje tarotkort i siffrornas ordning. Första kortet symboliserar det förgångna och det du redan har. Andra kortet symboliserar nuet. Tredje kortet symboliserar framtiden och det som väntar, alltså det som de tidigare två korten lett fram till.

tre kort tarot


Fem kort

Första kortet är nuet och det som vi vet finns och som vi har.
Andra kortet är det som hänt i det förflutna och som påverkar nuet.
Tredje kortet är framtiden.
Fjärde kortet talar om varför du ställde frågan. Detta är något som man kanske inte riktigt har klart för sig, trots att man tror det.
Femte kortet talar om dina möjligheter och hur du kan utvecklas utifrån problemets synvinkel.

fem kort tarot


Sju kort

Blanda tarotkorten och dra sju kort. Lägg upp dem som bilden visar och titta på dem i den ordning som siffrorna visar.
Första kortet symboliserar nuet och utgångspunkten för dig.
Andra kortet är vilka problem som kan ställa till det för dig just nu.
Tredje kortet står för framtiden och hur saker och ting kan komma att te sig.
Fjärde kortet är det närmaste förflutna och hur det påverkar dagsläget.
Femte kortet sträcker sig ännu längre bakåt i det förflutna.
Sjätte kortet är den nära förestående framtiden, vad allt det andra ska leda till.
Sjunde kortet är en sammanfattning av allt ovanstående. Det du ska lära dig och den kunskap du ska ta till vara på.

sju kort tarot


Keltiska korset Keltiska korset är den absolut vanligaste "spreaden" för tarotkort och kanske den mest kompletta av dem alla. Spå med hjälp av denna om du vill få en utförlig spådom och om frågan är omfattande.
Klicka här om du vill ha en gratis tarot spådom på detta tema.

Första kortet: Vad du är och vad du tänker på.
Andra kortet: Tillfälliga problem.
Tredje kortet: Potential, chanser och möjligheter.
Fjärde kortet: Anledningen till att du ställer frågan.
Femte kortet: Det som varit i det förgångna, det du har.
Sjätte kortet: Framtiden, vad som ska hända härnäst.
Sjunde kortet: Hur du ser på dig själv och vad du gör med dig själv.
Åttonde kortet: Hur din omgivning ser på dig och hur den behandlar dig.
Nionde kortet: Det du hoppas på men också det du är rädd för.
Tioende kortet: Sammanfattning. Lösningen på problemet och det du kommer att lära dig.

keltiska korset tarot

Hitta böcker om tarot och tarotkortlekar