Gratis tarot online


Tarotkortens betydelse och tolkning
     


I en tarotkortlek finns det 78 kort och dessa är indelade i Stora arkanan och Lilla arkanan. Varje tarotkort har sin egen unika betydelse. Det kan vara ett ganska så omfattande jobb att försöka lära sig betydelsen för vartenda ett av dem, men tänk på att även associationer till korten kan vara till hjälp. Det du tänker på när du ser ett visst tarotkort kan vara minst lika viktigt som den förutbestämda betydelsen. Så använd också din intuition när du tolkar tarot.

Här kommer hur som helst förklaringar till samtliga tarotkort.

Hitta böcker om tarot och tarotkortlekar


Stora arkanan:

The Fool: Du är redo att gå din egen väg och utmana rådande regler. Kanske är du en aning dåraktig eller modig om man så vill och går på känsla snarare än på förnuft.

The Magician: Du är beslutsam och kreativ men kanske trotsar du andra människor och regler alltför mycket så att du hamnar i konflikter.

The High Priestess: Din styrka kommer snarare inifrån och syns kanske inte vid första ögonkastet. Du har dolda talanger som du kommer att få användning för men kanske genom att verka i det tysta.

The Empress: Din styrka är av den kvinnliga sorten. Du känner skaparglädje och vilja att ta hand om andra människor. Kanske känner du även en vilja att förföra?

The Emperor: Du känner en vilja att leda andra människor, att få makt.

The Hierophant: Du känner ett behov av att leda människor på ett andligt sätt, att göra det du tror på, på ett spirituellt plan. Din kraft kommer snarare utifrån, från en högre andlig makt, än från dig själv.

The Lovers: Du har påbörjat vägen mot kärlek och ömsesidig förståelse, att uppskatta din älskade eller andra människor för vad de verkligen är och att älska dem trots fel och brister.

The Chariot: Du känner dig som en vinnare och dina sinnen är i perfekt balans. Men inte utan hårt arbete och att följa livets många plikter.

Justice: Du sätter rättvisan framför allt och ser mer till sak än till person. Du favoriserar inte utan försöker se den stora helheten och på så sätt handla på rätt sätt.

The Hermit: Du har på något sätt isolerat dig från omgivningen, kanske för att få lugn och ro, kanske för att nå vishet på egen hand.

Wheel of Fortune: Den högre andliga makten kommer att segra. Världen förändras ständigt och rullar på utan att vi kan göra så mycket åt den, men försök att se det positiva i detta. Att det som sker förmodligen någonstans är rätt.

Strength: Du känner en inre styrka och vill njuta av livet. Du har flyt och inflytande över andra människor. Men se upp så att detta inflytande inte övergår i maktmissbruk.

The Hanged Man: Kanske har du offrat dig för mycket för andras skull? Du lyssnar på andras behov och tycker att det är det rätta.

Death: Det här innebär slutet på någonting men också förändring. För att kunna komma vidare måste någonting annat ibland ta slut.

Temperance: Genom tålamod och att noga överväga beslut har du nått en inre harmoni.

The Devil: Upplever du just nu ett beroende eller att du gett efter för frestelser? Eller har du varit alltför självcentrerad under en tid? Roten till dina problem kan ligga här.

The Tower: Kanske har du tvingats till förändring? Genom konflikter, kris eller mentalt sammanbrott.

The Star: Skönhet har prioriterats av dig. Du har förlitat dig till det medfödda och det som inte riktigt går att sätta fingret på.

The Moon: Du är osjälvisk och hjälper andra, älskar människor. Inom dig finns en undermedveten kraft som är redo att bryta fram.

The Sun: Någonting positivt väntar. Du känner energi och att ditt samspel med andra människor fungerar. Men bli inte alltför naiv.

Judgement: En förändring håller på att ske. Håll inte fast vid gamla regler och konventioner - våga bejaka förvandlingen.

The World: Det är teamwork som gäller. Människor som kommer överens och som var och en spelar sin viktiga roll i något större. Men försök att upprätthålla detta, tappa inte denna kraft.Lilla arkanan:

Ace of wands: Det här är början på något nytt. Ett nytt liv eller ny kreativitet.

Two of wands: Makt och auktoritet har tagit över. Men kanske leder det även till någonting bra?

Three of wands: Det här kan innebära att dina drömmar förverkligas. Du är redo att utvecklas och känner en enorm vilja.

Four of wands: Någonting har fullbordats. Du har nått någon form av mål, kanske ett andligt sådant.

Five of wands: En konflikt av något slag ligger och gror. Om den blir konstruktiv eller inte beror på de inblandade.

Six of wands: Någon form av mål har uppnåtts, kanske har någon vunnit något. Men förbli hoppfull, oroa dig inte för att det ska tas ifrån dig.

Seven of wands: Någon har gjort något oöverlagt men modigt. Det kan resultera i framgång eller fiasko.

Eight of wands: Du kommer på nya lösningar på problem och är kreativ och känner styrka. Tvivla inte på din egen förmåga!

Nine of wands: Du beslutar dig för att ta tag i någonting på allvar eftersom du fått ett nyvunnet självförtroende. Men dröj inte för länge!

Ten of wands: Konflikter håller på att ta kol på dig - det kan vara inre konflikter eller sådana mellan människor. Förhoppningsvis går du styrkt ur det här.

Page of wands: Du känner dig spontan och är villig att ta risker. Akta så att du inte handlar alltför impulsivt. Se till att behålla förnuftet.

Knight of wands: Du (eller personen du frågar om) är den starka parten just nu i umgängeskretsen. Du har getts förtroendet att leda. Försök göra det bästa av det.

Queen of wands: Du är rättvis, lugn och ses som en klippa. Folk går ofta till dig för att få råd och du lyssnar. Men låt inte deras förtroende stiga dig åt huvudet.

King of wands: Du känner för äventyr, att upptäcka nya saker men saker och ting ska helst ske på dina villkor.


Ace of cups: Du upplever glädje och tillfredsställelse i överflöd. Var dock inte hela tiden rädd för att förlora det positiva.

Two of cups: Det finns kärlek och starka band mellan människor i ditt liv. Se till så att kärleken är äkta och inte spelad.

Three of cups: Kärlek när den är som bäst. Ni finner tröst hos varandra och kompletterar varandra. Er framtid ser ljus ut. Men egen inre styrka måste också byggas upp. Man kan inte bara förlita sig på den andre.

Four of cups: Du upplever osäkerhet i livet. Kanske finns depression med i bilden. En känsla av att inte orka med allt.

Five of cups: Du är besviken eller så är någon besviken på dig. Kanske ångrar du någonting vilket besvärar dig.

Six of cups: Du gläds över kärleken - både den du känner nu och den du känt i det förflutna. Bli dock inte alltför nostalgisk.

Seven of cups: Du eller någon annan omkring dig använder din fantasi till att drömma om en idealisk framtid och även om det är positivt så får du inte bli alltför uppslukad av dem. Var också realistisk.

Eight of cups: Känslor av uppgivenhet finns i ditt liv. Kanske ger du eller någon annan upp en dröm som varit värdefull.

Nine of cups: Du har tur med pengar och i arbetslivet. Det världsliga fungerar utmärkt men förstå att det inte är samma sak för alla.

Ten of cups: Du har nått framgång och allt ser bra ut men inom dig kan snart en tomhet framträda eftersom du inte vet vad du ska ta dig till härnäst.

Page of cups: Dina kvinnliga sidor är framträdande. Du är omtänksam, mjuk och snäll. Faran kan vara att bli alltför känslig.

Knight of cups: Någonting eller någon i din tillvaro är mystisk och spännande och kanske förförs du av denne. Men se upp så att han eller hon inte försöker snärja dig.

Queen of cups: Någon i din tillvaro visar tålamod med dig och hjälper dig att komma över svårigheter. Se bara till att du kan lita på denne någon.

King of cups: Du känner en människa som är mycket vänlig och på något sätt är attraherad av dig. Se upp så du inte sårar denna människa.


Ace of swords: I ditt liv utövas nu någon form av makt - antingen av dig själv eller av någon annan. Men folk måste också få tänka själva, det är viktigt.

Two of swords: Du håller på att nå harmoni och upplever kanske en och annan AHA-upplevelse. Var noga med att ändå vara kritisk så att du inte får för dig fundamentala sanningar som senare kan visa sig vara felaktiga.

Three of swords: Du upplever sorg och har varit tvungen att skiljas från någonting som var viktigt för dig. Detta var på grund av att någon handlat fel. Men vi måste också lära av våra misstag.

Four of swords: En konflikt är över. Nu gäller det att bygga upp förtroendet för varandra igen och det som raserats.

Five of swords: På grund av diverse felbedömningar har vissa missöden skett. Om du är öppen för lärdomar kommer du gå stärkt ur detta.

Six of swords: Vilken framgång du än har nått så har du förtjänat den. Du har kommit dit du kommit med hjälp av intelligens.

Seven of swords: Vad du än gör så verkar det inte räcka till, du får inte lön för din möda. Du går din egen väg men kommer det att leda till någonting bra?

Eight of swords: Någon eller något besvärar dig och distraherar dig. Här finns många konflikter och begränsningar som satts upp av de inblandade.

Nine of swords: Du upplever förtivlan, rädsla och misslyckande. Om du kan acceptera saker och ting som de är kommer du att må bättre.

Ten of swords: Du upplever förvirring och kris. Det kan kännas som om det värsta tänkbara har slagit in. Men om du kan ta vara på det positiva i det oväntade kommer du att gå stärkt ur detta.

Page of swords: Någon i ditt liv fungerar som en bättre vetande. Denne har stor trovärdighet hos dig. Det är bara att hoppas att han/hon är ärlig.

Knight of swords: Du eller någon viktig person i ditt liv är kreativ och intelligent och kan med sina modiga och smarta metoder förändra mycket.

Queen of swords: Du eller någon annan i din tillvaro har tagit kommando och är redo att ge dig (eller någon annan) råd. Se till att personen i fråga har goda intentioner.

King of swords: Någon auktoritär person har gjort inträde i ditt liv eller så har en gammal bekant antagit den rollen. Se upp så att den inte börjar ta alltför stor plats.


Ace of pentacles: Tur när det gäller materiella framgångar. Pengar och rikedom kanske?

Two of pentacles: Upptäkten att motsatser attraherar. Spänning och nya upplevelser väntar för den som är öppensinnad.

Three of pentacles: Hårt arbete får äntligen sin lön. Man får det man förtjänar och anstränger sig för.

Four of pentacles: Rikedom och materiell framgång spelar större roll än den som direkt berör människor.

Five of pentacles: Nervositet och oro inför framtiden. Hur ska det bli med allt?

Six of pentacles: Du kommer att nå framgång och trygghet genom att göra de rätta valen, men se upp så att andra inte blir avundsjuka.

Seven of pentacles: En känsla av misslyckande. Ditt eller någon annans hårda arbete har inte blivit belönat.

Eight of pentacles: Smarthet och ödmjukhet kommer förhoppningsvis att leda till att uppsatta mål blir nådda. Men man får inte heller ha för stora förväntningar.

Nine of pentacles: Se upp så att materiell lycka inte stiger dig och dina nära och kära åt huvudet. Att leva i välstånd är inte allt och det kan fördärva människor.

Ten of pentacles: Den världsliga tryggheten värderas högst av dig just nu. Var försiktig så att du inte tar alltför stora risker på vägen dit.

Page of pentacles: Någon viktig och förmodligen ung figur i ditt liv är expert på att charma dig men är på väg att ta dig för given eller bli bortskämd.

Knight of pentacles: Du håller på att få hjälp av någon person i ditt liv. Denne vill genom analyserande metoder hjälpa dig att lösa eventuella problem. Se bara till att du inte förlitar dig alltför mycket på denne.

Queen of pentacles: Du eller någon du känner har på senaste tiden varit alltför tyst. Kanske har något skett som har framkallat detta personlighetsdrag. Andras behov blir viktigare än de egna.

King of pentacles: Någon som är mycket flitig och duktig på ekonomi eller liknande har kommit in i ditt liv. Se upp så att denne inte också är girig.