Gratis tarot online


Ditt tidigare liv
     


Visst är det spännande att tänka att vi kanske levt en gång förut och att vi kanske i detta tidigare liv var en helt annan person. Inom astrologin finns ett sätt att ta reda på vad vi haft för oss i våra tidigare liv. Detta gör man genom att titta på de så kallade månknutarna. Månknutarna är viktiga för att förklara varifrån vi kommer och vart vi är på väg. Månknutarna bildas när jordens bana korsar månens i norr och i söder. Knutpunkterna där banorna skär varandra brukar man kalla för månknutarna. De ligger alltid precis mitt emot varandra. Det är den södra månknuten som kan säga någonting om ditt tidigare liv. (Hur du räknar ut var dina månknutar ligger förklaras längre ner på sidan.)

Först och främst ska du ta reda på vilka stjärntecken som befann sig i månknutarna när du föddes. Då får du reda på de, framför allt negativa egenskaper du hade i ditt tidigare liv och vilka positiva lärdomar du ska göra i ditt nuvarande liv för att det ska bli så fullständigt som möjligt. I sektionen som handlar om tarot och astrologi kan du läsa kortfattade beskrivningar om just ditt stjärnteckens positiva och negativa egenskaper.

Nästa sak man kan titta på är vilket astrologiskt hus respektive månknut befann sig i. De astrologiska husen symboliserar olika delar av livet så som t.ex. hemmet, arbetet och sociala kontakter. Det hus den södra månknuten befinner sig i visar alltså vad som varit viktigt i ett tidigare liv och precis som ovan är det någonting du i detta liv kanske bör röra dig bort från. Norra månknutens hus visar var du ska förverkliga dig själv i detta liv, vart du är på väg.
Nedan följer en kortfattad beskrivning av vart och ett av de astrologiska husen.

Astrologiska hus

Hus 1:
Det du visar utåt, din lite mer ytliga personlighet och som andra ser dig. Som folk som inte känner dig så bra uppfattar dig.

Hus 2:
Ekonomi och hur du hanterar pengar och tillgångar.

Hus 3:
Hur du knyter kontakter och interagerar med andra människor. Den sociala biten av ditt liv.

Hus 4:
Ditt hem och det som händer innanför dess fyra väggar.

Hus 5:
Det roliga och lekfulla i livet. Kärlek och njutningar.

Hus 6:
Jobbet och de plikter vi har gentemot andra människor och samhället.

Hus 7:
Förhållanden med andra människor. Det inbegriper alla typer av relationer, såväl kärleksförhållanden som vänskap och samarbetspartnerskap.

Hus 8:
Den förändring vi kan genomgå i livet men också att fundera över om det finns högre andliga makter.

Hus 9:
Utbildning och det självförverkligande det kan ge. Att vidga sina vyer kunskapsmässigt.

Hus 10:
Målet med just ditt liv. Det kan vara din karriär eller det du har talang för och att vilja förvalta den.

Hus 11:
Hur du fungerar i grupper, t.ex. föreningar och att göra saker tillsammans med andra.

Hus 12:
Ensamhet och avskildhet. Det som är bara ditt, ditt privatliv.


Här kan du räkna ut dina månknutar. För övrigt en ganska bra hemsida som efter att den räknat ut var du har dina månknutar även ger dig en personlig sammanfattning av det som tagits upp på den här sidan.